สิทธิ&เสรี

posted on 19 Dec 2009 00:19 by hangman in question
50x70_ok by you.

No freedom,no rights
Nicolò Mainardi
Venice, Italy

 

 

เมืองไทย หญิงเท่าเทียมชาย......ในทางทฤษฎี

 

 

 

 

และอื่นๆ ที่ Poster 4 Tomorrow

 

2073 668Prob—Projet4_Situation

 

Prob—Projet4_Propagation 1117 1112

 

 

 

อยู่ๆก็นึกถึงประโยคนี้ที่เคยเรียน....

"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it."

- Voltaire

...หลายคนพยายามทำ แต่น้อยคนทำสำเร็จ...

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet